0 224 270 60 00 0 507 220 62 32 hanifiucpunar@gmail.com

BASİT KEMİK KİSTİ (UNİKAMERAL KEMİK KİSTİ) Bursa

BASİT KEMİK KİSTİ (UNİKAMERAL KEMİK KİSTİ)

 

Bu kistler non-neoplastik yani iyi huylu, öncelikle çocuklarda ve ergenlerde görülen yaygın, kanserli olmayan bir kemik tümörüdür. Fizise yani kemiğin büyüme plağına yakın ve medüller yerleşimlidir. Proksimal humerus, proksimal femur, distal tibia, ilium, kalkaneus ve nadir olarak metakarp, falanks ve distal radiusta izlenir. Çoğunlukla üst kol kemiği (humerus) ve uyluk kemiği (femur) en sık görülen kemiklerdir. Unikameral kemik kistleri (UBC), kemik içindeki sıvı ile dolu boşluklardır.

 

İskelet maturitesi ile birlikte kist çapında azalma olması beklenir. Hastalar direk ağrı şikayetiyle veya travma sonrası çekilen röntgenlerde rastlantısal olarak tanı alabilirler. Radyografide santral yerleşimli, litik, iyi sınırlı lezyon izlenir. Kortekste incelme ve kist içerisine korteks düşmesi sonrasında‘düşen yaprak’ bulgusu izlenebilir. Kist içeriğinin homojen yapısı ve sıvı içeriğinden dolayı MR’da T1 sekanslarında  koyu, T2 sekanslarında çok parlak şekilde izlenir.

 

Bir UKK??? tedavisi, kistin boyutu ve yeri ve kırık riski dahil olmak üzere çeşitli faktörlere dayanır. Bazı durumlarda ameliyat önerilebilir. Uygun tedaviyi belirlemede kistin boyutu, kemiğin kiste bağlı ne kadar zayıfladığı, çocuğun aktivite düzeyi hastanın yaşadığı ağrı gibi  herhangi bir semptomdan oluşan çok sayıda faktör etkilidir.  Semptoma neden olmayan küçük kistler sadece belli bir zaman aralıklarında röntgen çekilerek takibe alınabilir. Ama kist büyük olursa ve hafif bir travma ile patolojik kırığa sebep olabilecekse ameliyat seçeneği devreye girebilir.

 

Bazı hastalar direk kırık ile tanı alır. Bu hastaların kırığı tipik olarak hiç bir ek müdahaleye yani ameliyata gerek duymadan iyileşebilirler. Hatta bazı kistler kırık kaynaması ile birlikte kaybolurlar. Kırık iyileştikten sonra kist hala devam ediyorsa ve büyükse profilaktik olarak yani önlem amacıyla kiste müdahale edilebilir. Bazı hastalarda daha önce de belirtiğimiz gibi basit kemik kisti vakalarında dikkatli gözlem tedavi için yeterlidir. Yani sizi takip eden doktorunuzun kistteki değişiklikleri röntgen ile takip etmesi yeterlidir.

Cerrahi tedavi

Basit kemik kistinde ameliyat gerekçeleri ağrı, kistin büyümesi ve kırığa sebep olma potansiyeli taşıması şeklindedir. Kist içeriğinin aspirasyon ve steroid enjeksiyonu en yaygın tedavilerden biridir. Kist içindeki sıvıyı boşaltmak için kiste iğneler yerleştirilir ve kist boşaltılır. Buna aspirasyon prosedürü denir. Kistin tekardan oluşmasını engellemek için steroid (methylprednisolone acetate) gibi ilaçlar kist içine enjekte edilir. Aspirasyon ve enjeksiyon işlemi birden fazla yapılabilir. Bu işlem özellikle kemiğin boyunun uzadığı fiz denilen büyüme çekirdeğine yakınsa yapılmalıdır. Çünkü bu durumlarda diğer bir tedavi seçeneği olan kistin içeriğinin küretlenmesi yani temizlenmesi ve kistin kırılmasını önlemek için implant (platin) koyulması büyüme çekirdeğinin hasar görme riskini taşır.Kemik tümörü Belirtileri, Bacakta iyi huylu tümör tedavisi, Kemik kanseri olanların Yorumları, Kalçada kitle Belirtileri, Bacak tümörü Öldürür mu, Kemik tümörü Ameliyatı iyileşme süresi, Bacakta iyi huylu tümör belirtileri, Kemik kanseri ağrısı Nasıl olur, Bursa’da en iyi ortopedi doktoru, Bursa Ortopedi doktor Yorumları, Bursa Ortopedi doktorları Devlet, Bursa Ortopedi Hastanesi, Bursa Ortopedi profesörleri, Bursa nöbetçi Ortopedi Doktoru, Bursa Devlet Hastanesi en iyi Ortopedi doktoru, bursa şehir Hastanesi’nde en iyi ortopedi doktorları

Paylaş: