0 224 270 60 00 0 507 220 62 32 hanifiucpunar@gmail.com

Kas iskelet sisteminde hastalıkları tarif etmek için sıkça kullanılan kelimeler, Bursa

·      Kas iskelet sisteminde hastalıkları tarif etmek için sıkça kullanılan kelimeler.

·      Kas iskelet sisteminde hastalıkları tarif etmek için raporlarda sıkça kullanılan kelimeler.

 

·      Dejenerasyon: Kas dokusunun normal yapısının bozulması ve hasar görmesi.

·      Atrofi: Kas dokusunun küçülmesi ve zayıflaması.

·      Ödem: Dokular arasında sıvı birikmesi.

·      İnflamasyon: Dokularda iltihaplanma ve şişme.

·      Lezyon: Dokularda bozulma veya hasar.

·      Rüptür: Dokularda yırtılma veya kopma.

·      Kireçlenme: Eklem dokularının sertleşmesi ve kireçlenmesi.

·      Herniasyon: Disk veya diğer dokuların sıkışması veya fıtıklaşması.

·      Stenoz: Daralma veya sıkışma nedeniyle kanal veya geçitlerin tıkanması.

·      Spondiloz: Omurga kemiklerinin dejenerasyonu ve yaşlanması sonucu oluşan durum.

·      Subluksasyon: Eklemde tam kopma olmadan, kemiklerin yerinden kayması.

·      Dislokasyon: Eklemde kemiklerin yerinden çıkması.

·      Spondilolistezis: Omurga kemiklerinin birbirine göre kayması.

·      İntervertebral disk protrüzyonu: Omurga kemikleri arasındaki disklerin dışarı doğru çıkması.

·      Spazm: Kasların istemsiz ve aşırı şekilde kasılması.

·      Kompresyon: Basınç nedeniyle sinir veya kan damarlarına zarar verme.

·      Radikülopati: Omuriliğin sinir kökleri üzerinde baskıya neden olan bir durum.

·      Miyelopati: Omuriliğin doğrudan hasar gördüğü bir durum.

·      Osteofit: Kemiklerde anormal büyüme veya çıkıntı.

·      Periostitis: Kemiklerin dış yüzeyindeki zarın iltihaplanması.

·      Bursit: Eklem veya tendonların etrafındaki sıvı dolu keseciklerin iltihaplanması.

·      Tenosinovit: Tendonlar ve tendon kılıflarının iltihaplanması.

·      Artrit: Eklem iltihabı.

·      Tendon yırtığı: Tendonun tamamen veya kısmen kopması.

·      Kıkırdak hasarı: Kıkırdak dokusunun zedelenmesi veya yırtılması.

·      Ligament yaralanması: Eklemi birleştiren ligamentlerin yırtılması veya gerilmesi.

·      Omuz impingement sendromu: Omuz kemiği ve rotator manşet kasları arasındaki boşluğun daralması ve sinir veya tendonların sıkışması.

·      Karpal tünel sendromu: El bileğindeki sinirin sıkışması.

·      Dejeneratif eklem hastalığı: Eklem kıkırdağının aşınması ve kemiklerin sürtünmesi sonucu oluşan hastalık.

·      Osteoartrit: Eklem kıkırdağının dejenerasyonu ve kemiklerin birleşme yerlerindeki değişiklikler.

·      Romatoid artrit: Eklem iltihabı ve kemik deformitesi ile karakterize bir otoimmün hastalık.

·      Ankilozan spondilit: Omurga ve diğer eklem bölgelerinde inflamasyon ve kireçlenme sonucu sertleşme.

·      Skolyoz: Omurganın anormal bir eğrilik göstermesi.

·      Lomber stenoz: Bel bölgesinde omurilik veya sinir köklerine baskı yapan daralma.

·      Spondiloliz: Bir omurga kemiğinin çatlak veya kırığı.

·      Spondiloartroz: Omurganın kemiklerinde artrit veya dejeneratif değişiklikler sonucu oluşan hastalık.

 

·      Diz ön çapraz bağ yaralanması: Diz eklemi içindeki ön çapraz bağın yırtılması veya hasar görmesi.

·      Diz arka çapraz bağ yaralanması: Diz eklemi içindeki arka çapraz bağın yırtılması veya hasar görmesi.

·      Diz yan bağ yaralanması: Diz eklemi içindeki yan bağların yırtılması veya hasar görmesi.

·      Ayak bileği burkulması: Ayak bileği bağlarının gerilmesi veya yırtılması sonucu oluşan hasar.

·      Plantar fasiit: Ayak tabanındaki dokularda iltihaplanma ve ağrı.

·      Talus kırığı: Ayak bileği kemiklerinden biri olan talusun kırılması.

·      Kaval kemiği kırığı: Ayak bileği kemiklerinden biri olan kaval kemiğinin kırılması.

·      Metatarsal kırığı: Ayak kemiklerinden biri olan metatarsal kemiklerin kırılması.

·      Morton nöroması: Ayak tabanında sinir sıkışması sonucu oluşan ağrı.

·      Plantar kas yırtığı: Ayak tabanındaki kasların yırtılması veya hasar görmesi.

·      İskiyatik sinir hasarı: Bel bölgesindeki sinirlerin sıkışması veya hasar görmesi sonucu oluşan ağrı ve rahatsızlık.

·      Nöral foramen daralması: Omurganın sinir köklerinin geçtiği boşlukların daralması sonucu oluşan ağrı ve rahatsızlık.

·      Disk hernisi: Omurga kemikleri arasındaki disklerin dışarı doğru çıkması ve sinir köklerine baskı yapması sonucu oluşan ağrı ve rahatsızlık.

·      Faset eklem sendromu: Omurganın eklem noktalarında ağrı ve rahatsızlık hissedilmesi.

·      Boyun fıtığı: Boyun bölgesinde omurga kemikleri arasındaki disklerin sıkışması sonucu oluşan ağrı ve rahatsızlık.

·      Boyun omuriliği daralması: Boyun bölgesinde omurilik kanalının daralması sonucu oluşan ağrı ve rahatsızlık.

·      Karpal tünel sendromu: El bileğindeki sinirin sıkışması sonucu oluşan ağrı ve uyuşma hissi.

·      Kötüye kullanım sendromu: Tekrarlanan hareketlerin neden olduğu ağrı ve rahatsızlık.

·      Epikondilit: Dirsek eklemi etrafındaki tendonların iltihaplanması sonucu oluşan ağrı ve rahatsızlık.

·      Trokanterik bursit: Kalça bölgesindeki kasların kemiklere tutunduğu yerlerde

·      Kireçlenme: Eklem kıkırdağının bozulması ve kemiklerin sürtünmesi sonucu oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı.

·      Romatoid artrit: Eklem iltihabı ve kemik hasarı sonucu oluşan ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı.

·      Ankilozan spondilit: Omurga kemiklerinin kaynaşması sonucu oluşan ağrı, hareket kısıtlılığı ve omurga eğriliği.

·      Skolyoz: Omurganın yanlara doğru eğrilmesi sonucu oluşan postür bozukluğu ve sırt ağrısı.

·      Osteoporoz: Kemiklerin zayıflaması ve kırılma riskinin artması sonucu oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı.

·      Erozif: Eklem yüzeylerindeki kemik dokusunun kaybı.

·      Ödem: Dokularda sıvı birikmesi sonucu oluşan şişlik.

·      İnfiltrasyon: Bir madde ya da hücrenin dokulara sızması.

·      Kist: Sıvı dolu kese.

·      Hipertrofik: Normalden daha büyük boyutta olan doku.

·      Rüptüre: Yırtılma.

·      Atrofik: Doku kaybı sonucu küçülmüş durumda olan bölge.

·      Sinovit: Eklem kapsülündeki sinovyal dokunun iltihaplanması.

·      Subkondral: Eklem kıkırdağı altındaki kemik dokusu.

·      Skleroz: Kemik dokusunun kalınlaşması veya yoğunlaşması.

·      Dislokasyon: Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması.

·      Subluksasyon: Eklem yüzeylerinin birbirinden kısmen ayrılması.

·      Radyolojik: Radyografi, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) veya bilgisayarlı tomografi (BT) gibi radyolojik görüntüleme yöntemleri ile ilgili.

·      Dejeneratif: Doku veya organların doğal yaşlanma veya yıpranma süreci nedeniyle bozulması.

·      Lateral: Eklem yüzeylerinin yan tarafı.

·      Medial: Eklem yüzeylerinin orta tarafı.

·      Patolojik: Hastalıklı veya anormal durum.

·      Torn: Kopma veya yırtılma.

·      Kontüzyon: Darbeye bağlı doku hasarı veya morarma.

·      Ligament: Kemikleri birbirine bağlayan bağ dokusu.

·      Menisküs: Bazı eklemlerde yer alan yarım ay şeklindeki kıkırdak dokusu.

·      Synostosis: İki kemik arasında doğal olarak meydana gelen kaynaşma.

·      Osteoporoz: Kemik yoğunluğunun azalması ve kemiklerin kırılgan hale gelmesi durumu.

·      Efüzyon: Eklem kapsülü veya sinovyal dokuda biriken fazla sıvı.

·      Tendinit: Tendonun iltihaplanması.

·      Hiperplazi: Dokunun aşırı büyümesi veya hücrelerin çoğalması.

·      Aseptik: Mikropların olmadığı veya enfeksiyonla ilgisi olmayan bir durum.

·      Malunion: Kırık sonrası yanlış şekilde kaynamış kemik.

·      Artiküler: Eklem yüzeyleri veya eklemle ilgili.

·      Bursit: Eklem kapsülündeki bursanın iltihaplanması.

·      Skolyoz: Omurganın yana doğru eğrilmesi.

·      Lordoz: Omurganın içbükey kıvrımı.

·      Kifoz: Omurganın dışbükey kıvrımı.

·      Herniasyon: Omurga disklerinin zayıflaması ve içeri doğru sarkması.

·      Spondiloz: Omurga kemiğindeki küçük kemik çıkıntıları.

·      Stenoz: Omurga kanalındaki daralma.

·      Radikülopati: Spinal sinirlerin iltihaplanması veya sıkışması.

·      Miyelopati: Omurilik iltihabı veya hasarı.

·      Osteofit: Kemik çıkıntıları veya kemik dikenleri.

·      Dejeneratif: Doğal yaşlanma süreci veya yıpranma sonucu ortaya çıkan doku bozulması.

·      Diskal: Omurga diskleriyle ilgili.

·      Foramen: Omurga kanalındaki küçük delikler.

·      Laminoplasti: Omurga kemiğinin belirli bir bölgesinin açılması veya genişletilmesi.

·      Füzyon: Omurga kemiklerinin birleştirilmesi.

·      Transpediküler: Omurga kemikleri arasındaki deliklerin kullanılarak yapılan cerrahi işlem.

·      Vertebra: Omurga kemiği.

·      Pars: Omurga kemiğinin belli bir bölümü.

·      Faset: Omurga kemiklerinin yüzeyleri arasındaki eklem.

·      Osteotomi: Omurga kemiğinin kesilerek şekillendirilmesi.

·      Konservatif: Cerrahi olmayan tedavi yöntemleriyle ilgili.

·      Sarkom: Kemik, kas veya diğer dokulardaki malign tümörler.

·      Lipom: Yağ dokusundan köken alan iyi huylu tümör.

·      Leiomyom: Pürüzsüz kas hücrelerinden köken alan iyi huylu tümör.

·      Osteosarkom: Kemik dokusundan köken alan malign tümör.

·      Rabdomiyosarkom: Çizgili kas hücrelerinden köken alan malign tümör.

·      Kondrosarkom: Kıkırdak dokusundan köken alan malign tümör.

·      Nörofibrom: Sinir hücrelerinden köken alan iyi huylu tümör.

·      Fibrom: Fibroblastlardan köken alan iyi huylu tümör.

·      Kist: İçi sıvı dolu tümöral olmayan bir kitle.

·      Metastaz: Vücudun başka bir bölgesinden köken alan tümör hücrelerinin kas-iskelet sistemi dokularına yayılması.

·      Biyopsi: Dokudan örnek alınarak yapılan patolojik inceleme.

·      İmplant: Vücuda yerleştirilen protez veya diğer materyaller.

·      Benign: İyi huylu.

·      Malign: Kötü huylu.

·      Karsinom: Epitelyal dokulardan köken alan malign tümör.

·      Multipl: Birden fazla.

·      Metabolik: Vücudun metabolik süreçleriyle ilgili.

·      Patoloji: Hastalıklı dokuların incelenmesi ve tanımlanması.

·      Radyoterapi: Radyasyon kullanarak tümör hücrelerini yok etme tedavisi.

·      Kemoterapi: İlaç kullanarak tümör hücrelerini yok etme tedavisi.

·      Ewing Sarkomu: Kemik ve yumuşak dokudan köken alan malign tümör.

·      Myositis Ossifikans: Kas dokusunun kemikleşmesi sonucu oluşan tümöral olmayan kitle.

·      Hemangiom: Kan damarlarından köken alan iyi huylu tümör.

·      Hemanjioperisitom: Kapiller damarların perisit hücrelerinden köken alan iyi huylu tümör.

·      Schwannoma: Schwann hücrelerinden köken alan iyi huylu tümör.

·      Malign fibroz histiyositoz: Fibroz dokusundan köken alan malign tümör.

·      Angiosarkom: Kan damarlarından köken alan malign tümör.

·      Synovial Sarkom: Eklemlerdeki sinovyal dokudan köken alan malign tümör.

·      Rhabdoid Tümör: Çok agresif, malign tümörler.

·      Metastatik: Bir tümörün başka bir bölgeden kas iskelet sistemine yayılması.

·      İnvaziv: Tümörün çevre dokulara yayılması.

·      Kitle: Tümöral veya tümöral olmayan bir bölgenin genişlemesi.

·      Neoplazm: Yeni oluşan dokunun anormal büyümesi.

·      Histoloji: Dokuların mikroskobik yapılarının incelenmesi.

·      Onkoloji: Tümörlerin tanı ve tedavisine yönelik uzmanlık alanı.

·      Nekroz: Dokunun ölmesi.

·      Rezeksiyon: Tümöral dokunun cerrahi olarak çıkarılması.

·      Kemik grefti: Tümöral kemik dokusunun yerine başka bir kemik dokusunun yerleştirilmesi.

·      Kemik çimentosu: Tümöral kemik dokusunun yerine özel bir kemik çimentosunun yerleştirilmesi.

·      Fibrosarkom: Fibroblast hücrelerinden köken alan malign tümör.

·      Metastatik: Bir tümörün başka bir bölgeden kas iskelet sistemine yayılması.

·      İnvaziv: Tümörün çevre dokulara yayılması.

·      Kitle: Tümöral veya tümöral olmayan bir bölgenin genişlemesi.

·      Neoplazm: Yeni oluşan dokunun anormal büyümesi.

·      Histoloji: Dokuların mikroskobik yapılarının incelenmesi.

·      Onkoloji: Tümörlerin tanı ve tedavisine yönelik uzmanlık alanı.

·      Nekroz: Dokunun ölmesi.

·      Rezeksiyon: Tümöral dokunun cerrahi olarak çıkarılması.

·      Kemik grefti: Tümöral kemik dokusunun yerine başka bir kemik dokusunun yerleştirilmesi.

·      Kemik çimentosu: Tümöral kemik dokusunun yerine özel bir kemik çimentosunun yerleştirilmesi.

·      Burkulma: Eklemde meydana gelen ani bir hareket sonucu bağların veya kasların zorlanması ve yaralanması.

·      Çıkık: Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması sonucu kemiklerin yer değiştirmesi.

·      Kırık: Kemik dokusunda meydana gelen hasar sonucu kemiklerin bölünmesi veya çatlaklar oluşması.

·      Kas yaralanmaları: Kasların aşırı gerilmesi veya yırtılması sonucu meydana gelen hasarlar. Kas yaralanmaları genellikle kas spazmları, zorlanmalar, çekmeler ve yırtılmalar şeklinde görülür.

·      Tendinit: Kasların kemiklere bağlandığı yerlerde meydana gelen zorlanma sonucu oluşan tendon iltihabı.

·      Menisküs yaralanmaları: Diz eklemi içinde yer alan kıkırdak dokusunda meydana gelen hasarlar. Menisküs yaralanmaları genellikle dizde ağrı, şişlik ve sertlik gibi belirtilerle kendini gösterir.

·      İç bağ yaralanmaları: Diz ekleminde yer alan ön ve arka çapraz bağların hasar görmesi sonucu oluşan yaralanmalar.

·      Tenisçi dirseği: Dirsekte ağrı ve sertlikle kendini gösteren bir aşırı kullanım yaralanması.

·      Golfçü dirseği: Dirsekte ağrı ve sertlikle kendini gösteren bir aşırı kullanım yaralanması.

·      Rotator manşet yaralanmaları: Omuz ekleminde yer alan kasların ve tendonların hasar görmesi sonucu oluşan yaralanmalar.

·      Ayak bileği burkulması: Ayak bileğinin zorlanması sonucu meydana gelen hasarlar. Ayak bileği burkulması genellikle ayak bileğinde şişlik, ağrı ve sertlik gibi belirtilerle kendini gösterir.

·      Plantar fasciitis: Ayak tabanında yer alan dokunun zorlanması ve hasar görmesi sonucu oluşan ağrılı bir durum.

·      Patella yaralanmaları: Diz kapağındaki kıkırdak dokusunun hasar görmesi sonucu meydana gelen yaralanmalar.

·      Shin splint: Tibia kemiklerinin çevresinde yer alan kas ve dokuların zorlanması sonucu oluşan ağrılı bir durum.

·      Impingement sendromu: Omuzda rotator manşet kaslarının hasar görmesi veya sıkışması sonucu oluşan ağrılı bir durum.

·      Transvers kırık: Kemik, kırılma yönüne dik bir şekilde kırılmıştır.

·      Oblik kırık: Kemik, kırılma yönüne 45 derece açı ile kırılmıştır.

·      Spiral kırık: Kemik, kırılma yönü boyunca dönmüş şekilde kırılmıştır.

·      Komplike kırık: Kırık, yumuşak dokuların içine veya çevresine nüfuz ederek ciddi bir yaralanmaya neden olmuştur.

·      Basit kırık: Kemik, çevre dokulara zarar vermeden sadece kırılmıştır.

·      Yeşil dalga kırığı: Kemik, çocuklarda büyüme plaklarının olduğu yerde kırılmıştır.

·      Depresyon kırığı: Kemik, çökerek kırılmıştır.

·      İçe doğru kırık: Kırık, kemik içinde birbirine doğru kırılmıştır.

·      Dışa doğru kırık: Kırık, kemik dışına doğru kırılmıştır.

·      Kompleks kırık: Kırık, birden fazla kemik kırığından oluşmuştur.

·      Karpal tünel sendromu: El bileğindeki karpal tüneldeki sinir sıkışması nedeniyle ortaya çıkan ağrı, karıncalanma ve uyuşma durumudur.

·      Tenisçi dirseği: Dirsek bölgesindeki dış taraftaki kas ve tendonlarda aşırı kullanım nedeniyle oluşan ağrı durumudur.

·      Golfer dirseği: Dirsek bölgesindeki iç taraftaki kas ve tendonlarda aşırı kullanım nedeniyle oluşan ağrı durumudur.

·      Kırık ve çıkık: El ve bilek bölgesinde meydana gelen kemik kırıkları ve eklem çıkıkları.

·      Tendinit: Tendinit, tendonların iltihaplanmasıdır. El ve bilek bölgesinde en sık rastlanan tendinitler, De Quervain tendiniti, stenozan tenosinovit ve extensor tendiniti gibi durumlardır.

·      Dupuytren kontraktürü: El parmaklarının bükülmesine neden olan bir durumdur. Bu durum, elin avuç içindeki dokularda fibrozis (sertleşme) oluşması nedeniyle ortaya çıkar.

·      Kistik lezyonlar: El ve bilek bölgesindeki kemik, kas ve tendonlarda görülebilen iyi huylu kistik oluşumlardır.

·      Tenosinovit: Tendon ve sinovyal zarın iltihaplanması

·      Karpal tünel sendromu: El bileğindeki karpal tünel bölgesindeki sinirin sıkışması sonucu ortaya çıkan ağrı, uyuşma ve güçsüzlük

·      Epikondilit: Dirsek ekleminin lateral (dış) veya medial (iç) epikondilindeki tendonların zedelenmesi sonucu oluşan ağrı sendromu

·      Karpometakarpal (KMK) artroplastisi: Bazı el cerrahi yöntemleri arasında yer alan, el tabanında bulunan metacarpal kemiklerin başlarını kaplayan bir tür protez kullanımı

·      El bileği artroskopisi: El bileği ekleminin iç yapısına endoskopik yollarla bakarak tanı ve tedavi yapma işlemi

·      El tendon replasmanı: Hasar görmüş el tendonlarının yeniden inşası için cerrahi bir müdahale yöntemi

·      Dupuytren kontraktürü: El bileği ve parmakların bükülmesine neden olan bir durum. Cerrahi müdahale ile tedavi edilir.

·      El bileği osteoartriti: El bileğinde kemiklerin aşınması ve hasarı sonucu oluşan bir tür eklem iltihabı. Cerrahi veya konservatif tedavi yöntemleri kullanılabilir.

·      El fraktürleri: El kemiklerindeki kırıklar, cerrahi veya konservatif yöntemlerle tedavi edilir.

·      Kitle cerrahisi: Eldeki kist, tümör ve diğer kitlelerin cerrahi olarak çıkarılması.

 

·      Raynaud sendromu: Bu durumda, el ve parmaklardaki küçük kan damarları daralır ve bu bölgedeki kan akışı azalır, bu nedenle renk değişiklikleri ve ağrı meydana gelebilir.

·      Romatoid artrit: El ve bilek eklemlerini etkileyen otoimmün bir hastalıktır. El cerrahları, romatoid artritli hastalarda eklemlerin onarımı veya yenilenmesi için cerrahi prosedürler yapabilirler.

·      Ayak bileği burkulması: Ayak bileği kemiklerindeki bağların zorlanması veya kopması sonucu oluşan bir yaralanma.

·      Ayak bileği çıkığı: Ayak bileği kemiklerinden birinin diğerinden ayrılması sonucu oluşan bir yaralanma.

·      Halluks valgus: Baş parmağın ayak dışına doğru bükülmesiyle oluşan bir deformite.

·      Metatarsal kırığı: Ayak kemiklerinden birinin kırılması.

·      Ayak bileği artroplastisi: Ayak bileği eklemine yapay bir protez yerleştirilmesiyle gerçekleştirilen bir cerrahi işlem.

·      Ayak bileği artroskopisi: Ayak bileği ekleminin iç yapısına endoskopik yollarla bakarak tanı ve tedavi yapma işlemi.

·      Ayak bileği osteoartriti: Ayak bileği kemiklerinde aşınma ve hasar sonucu oluşan bir tür eklem iltihabı. Cerrahi veya konservatif tedavi yöntemleri kullanılabilir.

·      Ayak bileği füzyonu: Ayak bileği eklemine özel bir plaka veya vidalarla sabitlenerek, eklemde hareketin kısıtlanmasını sağlayan bir cerrahi müdahale yöntemi.

·      Ayak parmağı deformiteleri: Baş parmakta veya diğer parmaklarda oluşan çekiç, tırnak batması gibi deformitelerin tedavisi için kullanılan cerrahi müdahale yöntemleri.

·      Tarsal tünel sendromu: Ayak bileği eklemindeki sinirin sıkışması sonucu oluşan bir rahatsızlık. Cerrahi müdahale gerektirebilir.

·      Ayak bileği tenisçi sendromu: Ayak bileği kemiklerinin birbiriyle sürtünmesi sonucu oluşan bir rahatsızlık. Cerrahi müdahale gerektirebilir.

·      Ayak topuğu dikeni: Ayak tabanındaki doku hasarı sonucu oluşan topuk ağrısı. Cerrahi veya konservatif tedavi yöntemleri kullanılabilir.

·      Primer artroplasti: Eklemdeki hasarlı dokuların ilk kez çıkarılması ve protez takılması işlemi.

·      Revizyon artroplasti: Daha önce yapılmış bir eklem artroplastisinde, protezde meydana gelen problemler veya enfeksiyon gibi sebeplerle protezin değiştirilmesi işlemi.

·      Yarı ay şeklinde kesim: Eklemdeki hasarlı bölgenin çıkarılması sırasında, kemiklerin şeklini korumak için uygulanan bir kesim şekli.

·      Kısa kafa protezi: Omuz eklemi artroplastisi için kullanılan bir protez türüdür.

·      Kısa çapraz ligament: Diz eklemi artroplastisi sırasında, hasarlı diz bağlarının yerine geçen bir protez türüdür.

·      Total diz artroplastisi: Diz eklemindeki tüm yüzeylerin protezlerle değiştirildiği bir eklem artroplasti yöntemidir.

·      Total kalça artroplastisi: Kalça eklemindeki tüm yüzeylerin protezlerle değiştirildiği bir eklem artroplasti yöntemidir.

·      Unikondiler artroplasti: Sadece eklem yüzeyinin bir kısmının protez ile değiştirildiği bir eklem artroplasti yöntemidir.

·      Bipolar protez: Omuz, kalça veya dirsek eklemlerinde kullanılan bir protez türüdür. İki hareketli parçası vardır ve eklem yüzeylerinin kayganlığını artırır.

·      Osteotomi: Kemikleri keserek ve düzelterek eklemdeki yükü azaltan bir cerrahi müdahale yöntemidir. Artroplasti öncesi bazen kullanılır.

·      PMMA: Eklem protezlerinin kemiklere sabitlenmesinde kullanılan polimetilmetakrilat adı verilen yapıştırıcı maddedir.

·      Skolyoz: Omurganın yanlara doğru eğriliği.

·      Dizplazi: Doğumsal kalça çıkığı.

·      Ponseti yöntemi: Topuk eversiyonu olan konjenital pes ekinovarus deformitesinin tedavisi için kullanılan bir yöntemdir.

·      Perthes hastalığı: Kalça ekleminin kan akışının kesilmesi sonucu femur başının çökmesi ve kalça ekleminde ağrıya neden olan bir hastalıktır.

·      Legg-Calve-Perthes hastalığı: Kalça eklemi için bir çeşit osteonekroz, yani kemik ölümüdür.

·      Osteogenesis imperfecta: Kemiklerin kolayca kırılabildiği ve deforme olabildiği nadir görülen bir genetik bozukluktur.

·      Clubfoot: Doğumsal ayak deformitesi.

·      Talipes equinovarus: Ayak bileği ekinovarus deformitesi.

·      Osgood-Schlatter hastalığı: Diz kapağının hemen altındaki kemikte ağrıya neden olan bir hastalıktır.

·      Sinding-Larsen-Johansson sendromu: Diz kapağındaki tendonların ve kemiklerin irritasyonuna neden olan bir hastalıktır.

·      DDH: Doğumsal kalça çıkığı.

·      Periostitis ossificans: Kemiğin dışındaki zarın iltihaplanması.

·      Growth plate fracture: Çocuklarda büyüme plakalarının kırılması.

·      Jumper's knee: Patellaya bağlanan tendonların iltihaplanması sonucu dizde ağrıya neden olan bir hastalıktır.

·      Slipped capital femoral epiphysis (SCFE): Kalça eklemindeki bir büyüme plakasının kayması sonucu femur başının kalça kemiğinden ayrılmasıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diz iğnesi isimleri, Dizde sıvı kaybı iğnesi yaptıranlar, Dize yapılan iğne yorumlar, Dize yapılan iğnenin yan etkileri, Diz sıvı iğnesi markaları, Dizde sıvı kaybı iğnesi Zararları, Hyaluronik asit diz iğnesi, Dize yapılan iğne Ne zaman etki Eder, Kuru iğne ücreti, Kuru iğne tedavisi seans ücreti 2023, Recover iğne Fiyatı, Recover iğne fiyatı 2023, Kuru iğne yaptıranların Yorumları, Recover diz iğnesi, Fıtık iğnesi fiyatı, Devlet hastanesinde kuru iğne tedavisi, Bursa Skolyoz Doktorları, Bursa'da en iyi Skolyoz doktoru, Bursa Skolyoz Fizik tedavi, Bursa Skolyoz Tedavisi, Bursa Şehir Hastanesi Skolyoz Doktorları, Bursa Skolyoz Korsesi, Schroth egzersizleri Bursa, En iyi Skolyoz Doktorları, Bursa'da en iyi ortopedi doktoru, Bursa Ortopedi doktor Yorumları, Bursa Ortopedi doktorları Devlet, Bursa Ortopedi Hastanesi, Bursa Ortopedi profesörleri, Bursa nöbetçi Ortopedi Doktoru, Bursa Devlet Hastanesi en iyi Ortopedi doktoru, bursa şehir hastanesi'nde en iyi ortopedi doktorları, Bursa Skolyoz Doktorları, Bursa'da en iyi skolyoz  doktoru, Bursa Skolyoz Fizik tedavi, Bursa Skolyoz Tedavisi, Bursa Şehir Hastanesi Skolyoz Doktorları, Bursa skolyoz  Korsesi, Schroth egzersizleri Bursa, En iyi Skolyoz Doktorları, En iyi Pediatrik ortopedist Bursa, bursa'da en iyi ortopedi doktoru, Pediatrik Ortopedi bölümü olan Hastaneler, Ortopedi doktoru Bursa, En iyi pediatrik ortopedist Ankara, Pediatrik Ortopedi Devlet Hastanesi, Şehir Hastanesi en iyi Ortopedi doktoru, Devlet Hastanesi nde en iyi Ortopedi doktoru, robotik diz protezi bursa, robotik kalça protezi bursa, kemik kırığı, tendon kopmasıi ön çapraz bağ ameliyatı, menisküs yırtığı bursa, bursa'da en iyi menisküs doktoru, PRP menisküs tedavisi fiyatları, PRP menisküs tedavisi yorumları, Menisküs iğnesi fiyatı 2023, Menisküs iğnesi nasıl yapılır, Menisküs yırtığı kök hücre tedavisi Fiyatları, Menisküs iğnesi fiyatı, Menisküs kök hücre tedavisi yorumları

 

 

 

Paylaş:    

Hastalığınızı Arayın

Hastalar İçin Bilgilendirme

Galeriden

  • Lomber Dar Kanal, Vidalı Bel Ameliyatı Örnek Doç. Dr. Hanifi Üçpunar, Bursa Spinal stenoz, omurilik kanalının daralarak omuriliğe ve sinir köklerine baskı yapmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Bu, ağrı, uyuşma, karıncalanma, halsizlik ve hatta mesane veya bağırsak kontrolünün kaybı gibi bir dizi semptoma neden olabilir. Bazı durumlarda, sinirler üzerindeki baskıyı azaltmak
  • Avrupa Omurga Derneği Tarafından verilen kursların tamamlanması sonrası elde ettiğim diplomam Eurospine Diploma
  • Robotik Omurgada Ameliyatı Robotik Omurgada En Gelişmiş Navigasyon Sistemleri Kullanılmaktadır
  • Skolyoz Skolyoz tedavisinde "Selektif Füzyon" ile hastanın ana kozmetik problemleri olan omuz dengesizliği, kalça seviye farkı ve sırt bölgesindeki çıkıntılar başarılı şekilde tedavi edilebilmektedir.
  • Robotik Omurga Ameliyatı Sunumumdan Robotik omurga cerrahisi veya robot yardımlı omurga cerrahisi, robotik teknolojinin omurga cerrahisi sırasında kullanımı olarak tanımlanabilir.
  • Bel kısmında skolyozu olan hastamın ameliyat öncesi ve sonrası skolyoz filmleri #Skolyoz her zaman üç ana düzlemde (3D) yani önden yanal eğrilik, sagitalde normalden ön veya arka (çoğunlukla lordotik) yöne sapma ve yatay düzlemde (çok karakteristik olarak) vertebral eksenel rotasyon içeren karmaşık bir deformitedir.  Scoliosis is a multifactorial three-dimensional (3D) spinal