0 507 220 62 32 0 507 220 62 32 hanifiucpunar@gmail.com

EWİNG SARKOMU

 

EWİNG SARKOMU

 

Ewing sarkomu, genellikle kemikte büyümeye başlayan kanserli (kötü huylu) bir tümördür. Genellikle çocuklarda ve genç erişkinlerde görülür. Ewing sarkomu herhangi bir kemikte gelişebilse de, genellikle uyluk kemiği (femur), kaval kemiği (tibia) ve üst kol kemiği (humerus) gibi uzun kemikleri etkiler. Pelvis kemikleri de sıklıkla etkilenir. Bazen tümör kaslarda ve yumuşak dokularda başlar (buna ekstraosseöz yani kemik dışı Ewing sarkomu denir). Ewing sarkomu akciğerler, kemik iliği ve diğer yumuşak dokular gibi vücudun diğer bölgelerine yayılabilir (metastaz yapabilir). Diğer kanserlerle karşılaştırıldığında, Ewing sarkomu gibi kötü huylu kemik tümörleri nadirdir. Bu nadir kemik tümörlerinden Ewing sarkomu, çocuklarda ve genç erişkinlerde en sık görülen ikinci tümördür.Ewing sarkomunun bilinen bir nedeni yoktur. Çoğu kanserin belirli bir doku veya organdan kaynaklandığı bilinmektedir. Örneğin akciğer kanseri akciğer hücrelerinden kaynaklanır. Ancak Ewing sarkomunda kanserin başladığı hücrenin türü hala bilinmemektedir.  Ewing kanserinin hücrelerin kromozomlarında değişiklikler meydana geldiğinde oluştuğu tespit edilmiştir. Ewing sarkom hücrelerinde, kromozom 11 ve 22' deki genetik bozukluk meydana gelmektedir. Bu genetik anormallik, ailesel olarak kalıtılmaz.  Bir çocuk doğduktan sonra kromozomal değişiklikler meydana gelir. Bu anormalliğin neden oluştuğu anlaşılamamıştır. Tümör, herhangi bir diyet, sosyal veya davranışsal alışkanlığın bir sonucu olarak gelişmez. Hastalığı önlemenin bilinen bir yolu yoktur ve ebeveynler, çocuklarının tümörünü önlemek için farklı şekilde yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını bilmelidir.

 

Belirtiler

Tümör bölgesinde genellikle ağrı ve muhtemelen şişlik vardır. Bununla birlikte, tümör ağrı ve şişmeye neden olacak kadar büyümeden önce aylarca mevcut olabilir. Bazı durumlarda, Ewing sarkomunun ilk belirtisi bir kitlenin varlığıdır.

 

Görüntüleme Testleri

Diğer tümörlerde olduğu gibi, röntgen, MRG, Tomografi temel tanı araçlarıdır. Biyopsi ile kesin tanı koyulur.

Ewing sarkom tümörleri, mikroskop altında göründükleri için bazen küçük mavi hücreli (yuvarlak hücreli) tümörler olarak adlandırılır.

 

Tümör Ewing sarkomu olarak tanımlandığında, doktor kanserin yayılıp yayılmadığını belirlemek için daha fazla test yapacaktır. Bu süreç evreleme olarak bilinir. Bu ek testler şunları içerebilir:

·       Kan testleri

·       Akciğerlerin BT taraması

·       Kemik taraması

·       Kemik iliği biyopsisi

 

Tanı anında, birçok Ewing sarkom vakası vücudun diğer bölgelerine yayılmamıştır. Ancak testler yayılma göstermese bile doktorlar çok az miktarda yayılmanın (mikrometastatik hastalık) gerçekleştiğini varsayan bir tedavi stratejisi planlayacaktır. Birçok uzmanlık dalındaki doktorlar Ewing sarkomunun tedavisine yardımcı olur. Bunlara ortopedik cerrahi onkologlar, pediatrik veya yetişkin tıbbi onkologlar, radyasyon onkologları, patologlar ve radyologlar dahildir. Ana tedaviler kemoterapi, cerrahi ve radyasyondur. Bu tedaviler genellikle birbirleriyle kombinasyon halinde kullanılır.

 

Hem cerrahi hem de radyasyon, birincil tümörü çıkarmak için etkili tedavilerdir. Çoğu durumda, doktorlar mümkün olduğunda tümörleri çıkarmak için ameliyatı kullanır. Radyasyon tedavisi yalnızca cerrahinin tümörü tamamen çıkaramadığı veya hastanın etkilenen bölgede işlevini kaybetmesine neden olacağı durumlarda kullanılır.

 

Çoğu doktor, ameliyat ve/veya radyasyon önerilerini hastanın özel durumuna göre uyarlamak için ekipler halinde çalışır.

 

Kemoterapi

Kemoterapi, birincil tümörü ve Ewing kanserinin yayılan hücrelerini öldürmek için kullanılan bir ilaç tedavisidir. Genellikle başlangıçta birincil tümörü küçültmek ve ameliyatla çıkarılmasını kolaylaştırmak için kullanılır.

Ewing sarkomu için kemoterapi tedavisi uzun sürdüğü için, ilaçlar kalıcı bir santral venöz kateter yoluyla verilir. Bu, tedavinin sonuna kadar yerinde kalacak olan göğüsteki bir damara yerleştirilen çok ince bir tüptür. Kemoterapi tedavisine başlamadan hemen önce yerleştirilir.

 

Kemoterapi döngüler halinde yapılır. Kanser hücrelerini yok etmek için çeşitli ilaçların kombinasyonlarını kullanır. Bu ilaçlar tüm sistemi etkilediğinden, beyaz kan hücreleri ve trombositler de dahil olmak üzere sağlıklı hücreler de zarar görebilir. Döngüler arasındaki dinlenme süresi, kan hücresi sayımının iyileşmesini sağlar, ancak hücre hasarının hala yan etkileri vardır. En sık görülen yan etkiler saç dökülmesi, mide bulantısı, ağız yaraları ve ateştir. Bazı ilaçlar bu tür yan etkileri azaltmak içim kullanılabilir. Örneğin mide bulantısını tamamen  rahatlatılabilir.

 

Primer tümörü çıkarmak için cerrahi ve/veya radyasyon kemoterapiden önce veya kemoterapi sırasında yapılabilir. Çoğu zaman, bu birkaç kemoterapi döngüsünden sonra ortaya çıkar. Ameliyattan ve/veya radyasyon tedavisinden kurtulduktan sonra kemoterapiye devam edilecektir. Tüm kemoterapi döngülerini bitirmek genellikle 1 yıla yakın sürer.
Hastaların klinik deneylere alınmasıyla elde edilen bilgiler sayesinde kemoterapide birçok ilerleme sağlanmıştır. Doktorlar, hastaları belirli klinik araştırmalara kaydetmek için izin ister. Sizin veya çocuğunuzun doktoru, şu anda yapılmakta olan herhangi bir klinik araştırma hakkında size daha fazla bilgi verebilir.

 

Ameliyat

Birincil tümörü ve bazen daha küçük tümörleri çıkarmak için cerrahi kullanılır. Tümörün geri dönmesini yani nüksünü önlemek için tamamen çıkarılması gerekir ve ayrıca tümör kendisini çevreleyen sağlıklı kas ve eklem doku sınırıyla beraber çıkarılır. Cerrahlar kemik, eklem veya yumuşak doku bölgesini yeniden yapılandırabilir. Kemik greftleri, yapay eklemler veya bunların bir kombinasyonunu kullanabilirler. Amaç, hastanın normal günlük aktivitelerini yapabilmesi için vücut kısmını eski haline getirmektir. Rekonstrüktif cerrahi ile restore edilebilecek fonksiyon miktarı, tüm tümörü çıkarmaya devam ederken ne kadar kas ve eklem dokusunun korunabileceğine bağlıdır. Ameliyat yerine bağlı olarak, hastanın yeniden yapılandırılmış uzuv üzerine ağırlık vermeyi sınırlaması gerekebilir. Günlük aktivitelere dönmek için fizik tedavi ile devam eden rehabilitasyon gereklidir. Fizyoterapist, hareket aralığını korumaya ve gücü geri kazanmaya yardımcı olacak egzersizler sağlayabilir. Yorucu veya atletik faaliyetler rekonstrüksiyon üzerinde çok fazla strese veya yıpranmaya neden olabilir, ancak bazen bazı hastalar yine de bu faaliyetleri gerçekleştirmeye çalışır. Ancak çoğu hasta, çıkarılan kas ve eklem dokusu miktarı nedeniyle bu tür aktiviteleri yapmada zorlanacaktır. Bazı hastalar, yaşamlarının geri kalanında uzuv işlevini sürdürebilmek için daha fazla operasyona ihtiyaç duyabilir. Büyüyen bir çocukta kemiğin yeniden yapılandırılması özel bir zorluktur. Çocuk büyüdükçe, yeniden yapılandırılmış kemiği uzatmak için birden fazla prosedür gerekir. Ameliyatla ilişkili riskleri ve komplikasyonları göz önünde bulundurmak önemlidir. Enfeksiyonlar, yapay eklem ile ilgili sorunlar ve yara iyileşmesi en sık görülen endişelerdir. Tümör cerrahisinin temel amacı, tümörü tamamen çıkarmak ve geri dönmesini engellemektir; yeniden yapılandırma konuları önemli olmakla birlikte yine de ikincil bir hedeftir.

 

Bazı Ewing sarkom tümörleri ameliyatla güvenli bir şekilde çıkarılamaz. Bu durumlarda, doktorlar tipik olarak tümörü yok etmek için radyasyon tedavisi kullanırlar. Bazen bir tümör, tümörün ve çevresindeki dokuların tamamen çıkarılmasını sağlamak için uzuv ampütasyonunu gerektirir.

 

Radyasyon

Radyasyon tedavisi kanser hücrelerini yok edebilir ve tümörleri küçültebilir. Çoğunlukla birincil tümörün geri gelme (tekrarlama) şansını azaltmak için kullanılır. Ameliyatın çok riskli veya karmaşık olduğu bölgelerde ameliyat yerine radyasyon tedavisi de kullanılabilir. Bazen radyasyon tedavisi ameliyatla birlikte kullanılır. Radyasyon tedavisi kullanıldığında, haftalar boyunca günlük tedaviler verilir. Ameliyatın verdiği rahatsızlıktan kaçınılabilse de radyasyonla ilişkili riskler vardır, bunlar arasında şunlar vardır:

Yıllar geçtikçe, Ewing sarkomlu hastaların tedavisinde önemli ölçüde pozitif yönde yol alınmıştır. Bu, kemoterapi, tanısal görüntüleme ve rekonstrüktif tekniklerdeki gelişmeler sayesindedir. Prognoz yani doğal seyir hastadan hastaya değişir, ancak genel olarak, tümörün herhangi bir yayılımı olmayan hastaların üçte ikisi standart tedavi ile tanı konulduktan sonra en az 5 yıl hayatta kalacaktır.


Ewing sarkomundan kurtulanlar, tedaviden kaynaklanan herhangi bir geç yan etkiyi ve tümörün herhangi bir nüksetmesini izlemek için sürekli takip bakımına ihtiyaç duyarlar. Tümörlerin nüksü genellikle tedaviden sonraki ilk birkaç yıl içinde olur.


Kemik tümörü Belirtileri, Bacakta iyi huylu tümör tedavisi, Kemik kanseri olanların Yorumları, Kalçada kitle Belirtileri, Bacak tümörü Öldürür mu, Kemik tümörü Ameliyatı iyileşme süresi, Bacakta iyi huylu tümör belirtileri, Kemik kanseri ağrısı Nasıl olur, Bursa’da en iyi ortopedi doktoru, Bursa Ortopedi doktor Yorumları, Bursa Ortopedi doktorları Devlet, Bursa Ortopedi Hastanesi, Bursa Ortopedi profesörleri, Bursa nöbetçi Ortopedi Doktoru, Bursa Devlet Hastanesi en iyi Ortopedi doktoru, bursa şehir Hastanesi’nde en iyi ortopedi doktorları

 


Paylaş:    

Hastalığınızı Arayın

Hastalar İçin Bilgilendirme

Galeriden

  • Lomber Dar Kanal, Vidalı Bel Ameliyatı Örnek Doç. Dr. Hanifi Üçpunar, Bursa Spinal stenoz, omurilik kanalının daralarak omuriliğe ve sinir köklerine baskı yapmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Bu, ağrı, uyuşma, karıncalanma, halsizlik ve hatta mesane veya bağırsak kontrolünün kaybı gibi bir dizi semptoma neden olabilir. Bazı durumlarda, sinirler üzerindeki baskıyı azaltmak
  • Avrupa Omurga Derneği Tarafından verilen kursların tamamlanması sonrası elde ettiğim diplomam Eurospine Diploma
  • Robotik Omurgada Ameliyatı Robotik Omurgada En Gelişmiş Navigasyon Sistemleri Kullanılmaktadır
  • Skolyoz Skolyoz tedavisinde "Selektif Füzyon" ile hastanın ana kozmetik problemleri olan omuz dengesizliği, kalça seviye farkı ve sırt bölgesindeki çıkıntılar başarılı şekilde tedavi edilebilmektedir.
  • Robotik Omurga Ameliyatı Sunumumdan Robotik omurga cerrahisi veya robot yardımlı omurga cerrahisi, robotik teknolojinin omurga cerrahisi sırasında kullanımı olarak tanımlanabilir.
  • Bel kısmında skolyozu olan hastamın ameliyat öncesi ve sonrası skolyoz filmleri #Skolyoz her zaman üç ana düzlemde (3D) yani önden yanal eğrilik, sagitalde normalden ön veya arka (çoğunlukla lordotik) yöne sapma ve yatay düzlemde (çok karakteristik olarak) vertebral eksenel rotasyon içeren karmaşık bir deformitedir.  Scoliosis is a multifactorial three-dimensional (3D) spinal