0 507 220 62 32 0 507 220 62 32 hanifiucpunar@gmail.com

Kas – Kemik – Kıkırdak Tümörlerinde Biyopsi

Kas – Kemik – Kıkırdak Tümörlerinde Biyopsi

 

Biyopsi, bir kas-iskelet sistemi tümörünün tanısında önemli bir adımdır. Tümörlerde röntgen ve diğer görüntüleme yöntemleri ile tanı koyulabilse de biyopsi nihai tanı işlemi olarak kabul edilir. Biyopsiden önce, dikkatli klinik değerlendirme ve görüntüleme çalışmalarının analizi yapılmalıdır. Nadir görülen kas iskelet tümörlerinde klinik değerlendirme, radyolojik görüntüleme ve biyopsi bulguları birbirleri ile uyumlu olmalıdır. Uyumsuzluk durumunda tanı sorgulanmalı her şey gözden geçirilmelidir. Geçmişte tümör hücrelerinin sağlam sağlıklı dokuları kontaminasyonu minimal öneme sahipti çünkü ekstremitelerin ve pelvisin çoğu habis tümörleri amputasyonla tedavi edilirdi. Güncel olarak ekstremite koruyucu cerrahiler  yapılmaktadır, yani tümörlü ekstremite ampute edilmez. Ekstremite koruyucu cerrahi hastaların nerdeyse %90-95'inde gerçekleştirilmektedir.

Kol ve bacaklarda kas-iskelet tümörleri olan hastalarda kas-iskelet biyopsisinin endikasyonları ve cerrahi tekniği, estremite koruyucu cerrahi prensipleri gereğinden dolayı sürekli geliştirilmektedir.

 

Tespit edilen her kemik – kıkırdak ve kas tümörü lezyonunun varlığı biyopsiyi gerektirmez. Tıbbi öykü, kapsamlı fizik muayene, gerektiğinde laboratuvar verileri ve uygun görüntüleme çalışmalarının kombinasyonu, çoğu kas-iskelet sistemi lezyonunun doğru teşhisine izin verir. Klinik ve radyolojik olarak iyi huylu görünen lezyonlardan biyopsi alınmasına gerek yoktur. Buna karşılık, kesin tedaviye başlamadan önce klinik tanıyı doğrulamak ve lezyonu doğru bir şekilde sınıflandırmak için iyi huylu agresif, kötü huylu ve şüpheli lezyonlarda biyopsi endikedir yani yapılması gerekmektedir. Teknik olarak, çoğu biyopsi basittir. Biyopsi gerekliliğinin tam ortaya konması, tespit edilen tümörün neresinden biyopsi alınması gerektiğinin teknik bilgisi,  çevre dokulara en az zararı verecek teknik ve anatomik yaklaşım başarılı bir biyopsi için önemli hususlardır. Kötü yapılmış bir biyopsi, doğru tanıya engel olabilir ve sağkalımı olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, yetersiz biyopsi uygulanan hastalarda yeterli cerrahi rezeksiyon elde etmek için daha sonra ampütasyon gerekebilir. Teknik önerilere ek olarak bir cerrah veya kurum kas-iskelet sistemi tümörlerinin doğru tanısal çalışmaları veya kesin cerrahi ve yardımcı tedavisini yapacak donanıma sahip değilse, hastanın sevk edilmesi önerilebilir.


Kemik tümörü Belirtileri, Bacakta iyi huylu tümör tedavisi, Kemik kanseri olanların Yorumları, Kalçada kitle Belirtileri, Bacak tümörü Öldürür mu, Kemik tümörü Ameliyatı iyileşme süresi, Bacakta iyi huylu tümör belirtileri, Kemik kanseri ağrısı Nasıl olur, Bursa’da en iyi ortopedi doktoru, Bursa Ortopedi doktor Yorumları, Bursa Ortopedi doktorları Devlet, Bursa Ortopedi Hastanesi, Bursa Ortopedi profesörleri, Bursa nöbetçi Ortopedi Doktoru, Bursa Devlet Hastanesi en iyi Ortopedi doktoru, bursa şehir Hastanesi’nde en iyi ortopedi doktorları

Paylaş:    

Hastalığınızı Arayın

Hastalar İçin Bilgilendirme

Galeriden

  • Lomber Dar Kanal, Vidalı Bel Ameliyatı Örnek Doç. Dr. Hanifi Üçpunar, Bursa Spinal stenoz, omurilik kanalının daralarak omuriliğe ve sinir köklerine baskı yapmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Bu, ağrı, uyuşma, karıncalanma, halsizlik ve hatta mesane veya bağırsak kontrolünün kaybı gibi bir dizi semptoma neden olabilir. Bazı durumlarda, sinirler üzerindeki baskıyı azaltmak
  • Avrupa Omurga Derneği Tarafından verilen kursların tamamlanması sonrası elde ettiğim diplomam Eurospine Diploma
  • Robotik Omurgada Ameliyatı Robotik Omurgada En Gelişmiş Navigasyon Sistemleri Kullanılmaktadır
  • Skolyoz Skolyoz tedavisinde "Selektif Füzyon" ile hastanın ana kozmetik problemleri olan omuz dengesizliği, kalça seviye farkı ve sırt bölgesindeki çıkıntılar başarılı şekilde tedavi edilebilmektedir.
  • Robotik Omurga Ameliyatı Sunumumdan Robotik omurga cerrahisi veya robot yardımlı omurga cerrahisi, robotik teknolojinin omurga cerrahisi sırasında kullanımı olarak tanımlanabilir.
  • Bel kısmında skolyozu olan hastamın ameliyat öncesi ve sonrası skolyoz filmleri #Skolyoz her zaman üç ana düzlemde (3D) yani önden yanal eğrilik, sagitalde normalden ön veya arka (çoğunlukla lordotik) yöne sapma ve yatay düzlemde (çok karakteristik olarak) vertebral eksenel rotasyon içeren karmaşık bir deformitedir.  Scoliosis is a multifactorial three-dimensional (3D) spinal