0 507 220 62 32 0 507 220 62 32 hanifiucpunar@gmail.com

COVID-19 Sonrası Gelişen Femur Başı Avasküler Nekrozu Tedavisi, Doç. Dr. Hanifi Üçpunar, Bursa

COVID-19 Sonrası Gelişen  Femur Başı Avasküler Nekrozu Tedavisi, Doç. Dr. Hanifi Üçpunar, Bursa

 

Femur başının (kalça kemiği) avasküler nekrozu (kemik çürümesi), COVID-19 enfeksiyonunun uzun dönem bir yan etkisi olarak ortaya çıkabilir.

 

Bunun sebebi hem COVID 19 hastalığının kendisi hem de steroid kullanılmasıdır.

 

Bisfosfonat tedavisi (intravenöz zoledronik asit ve oral alendronat), COVID sonrası femur başı avasküler nekrozunun tedavisinde etkili gözükmekte.

 

Şöyleki ortalama 10 aylık takipte,

Etkilenen kalçaların %18'inde radyografik  kötüleşme gözlenmesine rağmen hastaların %95,5'inin ağrılarında ve iyilik hallerinde olumlu gelişme kaydedilmiş.

 

Hastaların sadece %4,5'inde cerrahi müdahale ihtiyacı olmuş.

 

COVID-19 enfeksiyonunu yönetmek için uygulanan ortalama kortikosteroid dozu 841.3 mg prednizolon eşdeğeriydi ve kortikosteroid tedavisinin başlaması ile osteonekroz gelişimi arasındaki ortalama süre 179 gün olarak bulunmuş.

En kısa sürede şikayetleri başlayan hastada bu süre 59 gün iken COVID sonrası 459 gün sonra dahi şikayetleri başlayan hasta olmuş.

 

Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ile erken teşhis ve tıbbi tedavi, COVID sonrası kalça avasküler nekroz tedavisinde olumlu etken olabilir.

 

 

 

 

Osteonecrosis of the femoral head (AVNFH) can be a long-term effect of COVID-19 infection.

 

Bisphosphonate therapy (intravenous zoledronic acid and oral alendronate) was effective in managing post-COVID AVNFH.

 

At a mean follow-up of 10 months, 95.5% of the hips showed good clinical outcomes, and only 4.5% required surgical intervention.

 

Clinical evaluation using a visual analog scale (VAS) for pain and the Harris hip score (HHS) improved over time.

 

Radiographic progression was observed in 18% of the affected hips.

 

The mean dose of corticosteroids administered to manage COVID-19 infection was 841.3 mg of prednisolone equivalents, and the mean duration between the commencement of corticosteroid therapy and the development of osteonecrosis was 179 days.

 

COVID-19 itself may contribute to the development of AVNFH, in addition to corticosteroids.

 

Early detection by magnetic resonance imaging (MRI) and medical treatment can be effective in managing post-COVID AVNFH.


https://turanturan.com.tr/blog/kalca-avaskuler-nekrozu-nedir-belirtileri-ve-tedavisi-nelerdir/
Paylaş:    

Hastalığınızı Arayın

Hastalar İçin Bilgilendirme

Galeriden

  • Lomber Dar Kanal, Vidalı Bel Ameliyatı Örnek Doç. Dr. Hanifi Üçpunar, Bursa Spinal stenoz, omurilik kanalının daralarak omuriliğe ve sinir köklerine baskı yapmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Bu, ağrı, uyuşma, karıncalanma, halsizlik ve hatta mesane veya bağırsak kontrolünün kaybı gibi bir dizi semptoma neden olabilir. Bazı durumlarda, sinirler üzerindeki baskıyı azaltmak
  • Avrupa Omurga Derneği Tarafından verilen kursların tamamlanması sonrası elde ettiğim diplomam Eurospine Diploma
  • Robotik Omurgada Ameliyatı Robotik Omurgada En Gelişmiş Navigasyon Sistemleri Kullanılmaktadır
  • Skolyoz Skolyoz tedavisinde "Selektif Füzyon" ile hastanın ana kozmetik problemleri olan omuz dengesizliği, kalça seviye farkı ve sırt bölgesindeki çıkıntılar başarılı şekilde tedavi edilebilmektedir.
  • Robotik Omurga Ameliyatı Sunumumdan Robotik omurga cerrahisi veya robot yardımlı omurga cerrahisi, robotik teknolojinin omurga cerrahisi sırasında kullanımı olarak tanımlanabilir.
  • Bel kısmında skolyozu olan hastamın ameliyat öncesi ve sonrası skolyoz filmleri #Skolyoz her zaman üç ana düzlemde (3D) yani önden yanal eğrilik, sagitalde normalden ön veya arka (çoğunlukla lordotik) yöne sapma ve yatay düzlemde (çok karakteristik olarak) vertebral eksenel rotasyon içeren karmaşık bir deformitedir.  Scoliosis is a multifactorial three-dimensional (3D) spinal