0 224 270 60 00 0 507 220 62 32 hanifiucpunar@gmail.com

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Bursa, Bursa Ortopedi Anlaşmalı Kurumlar


Hastanemiz, Ortopedi Bölümü'nde sunduğu hizmetlerle SGK anlaşmalıdır. Ayrıca, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ile de anlaşmamız bulunmaktadır. TSS, SGK tarafından ödenen işlemleri karşıladığı için hastalardan herhangi bir fark talep edilmemektedir. SGK'nın ödemediği malzemeler durumunda, sadece bu malzemeler hastaya yansıtılmaktadır. Sadece SGK'ya sahip hastaların aldığı hizmetlere bağlı olarak fark ücreti uygulanmaktadır.

Özel sağlık sigortaları (ÖSS) ile de anlaşmamız bulunmaktadır. Ayrıca, bankalar ve belirli kurumlar ile kurumsal firmalarla özel anlaşmalarımız mevcuttur. Ameliyat öncesi, bu kurumlar ve sağlık sigortalarından ön onay alınmakta, işlem onayı geldikten sonra tedavi süreçlerine başlanmaktadır. Bu şekilde, hastalarımıza en iyi hizmeti sunarken mali konularda da şeffaf bir yaklaşım benimsemekteyiz.

Özel Sağlık Sigortası ve Ortopedi Muayeneleri: Özel sağlık sigortası, genellikle devlet hastanelerinde ve belirli özel kliniklerde geçerli olmayabilir. Ancak, İstanbul'daki özel ortopedi doktorlarıyla yapılan anlaşmalar, özel sağlık sigortası kapsamında ortopedi muayenelerini içerebilir. Bu doktorların özel sağlık sigortalarıyla olan anlaşmaları, anlaşmalı kurumlar listesinde detaylı bir şekilde yayınlanmaktadır.

Özel Sağlık Sigortası ve Ortopedi Tetkikleri: Özel sağlık sigortası, ortopedi tetkiklerini genellikle karşılar ve bu kapsamda röntgen, MR, tomografi, ultrason gibi görüntüleme yöntemleri ve laboratuvar tetkikleri bulunmaktadır. Ancak, bireysel poliçelerde nadir durumlar ve muafiyetler söz konusu olabilir.

Özel Sağlık Sigortası ve Ortopedi Ameliyatları: Özel sağlık sigortası, genelde bireysel muafiyet durumları dışında ortopedi ameliyatlarını kapsar. Ancak, poliçeler arasında farklılıklar bulunabilir. Doğuştan gelen hastalıklar, poliçe öncesi hastalıklar veya belirli koşullar poliçe kapsamından çıkabilir. Tam kapsamlı özel sağlık sigortaları ise genellikle ortopedi ameliyatlarının tüm masraflarını karşılar.

Özel Sağlık Sigortası ve Ortaya Çıkan Hastalıklar: Özel sağlık sigortası, ortaya çıkan ortopedik hastalıkların tespit edildikten sonra da geçerlidir. Ancak, bu tür hastalıkların poliçe öncesi rahatsızlık nedeniyle ret almamak için poliçe başlangıcında sigorta şirketine bildirilmesi önemlidir.

Özel Sağlık Sigortası ve Bekleme Süresi: Özel sağlık sigortası yaptırıldıktan hemen sonra, özellikle ameliyat gerektiren durumlarda sigorta şirketi tarafından ret edilebilir. Bu noktada, bazı poliçelerde 3 ay veya 6 ay gibi belirli bekleme süreleri bulunabilir. Ancak, acil durumlar için bu bekleme süresi bazı poliçelerde geçerli olmayabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS): Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK anlaşması olan özel hastanelerde geçerli bir sağlık sigortasıdır. SGK anlaşması olmayan hastanelerde ise geçerli değildir. Tamamlayıcı sağlık sigortası, ortopedi muayenelerini SGK anlaşmalı hastanelerde kapsar ve hastalar bu hizmetten herhangi bir fark ödemeden yararlanabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Ortopedi Tetkikleri: Tamamlayıcı sağlık sigortası, ortopedi tetkiklerini genellikle karşılar. Anlaşmalı tamamlayıcı sağlık sigortaları, kliniğin ortopedi tanı ve tetkik yöntemlerini ücretsiz sunabilir, ancak özel muafiyet durumlarına dikkat edilmelidir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Ortopedi Ameliyatları: Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK ödemesi olan ancak klinikte fark çıkan masrafları tamamlayabilir. SGK ödemesi bulunmayan ameliyatları ve özel muafiyet durumlarını kapsamayabilir. Ancak, tam kapsamlı tamamlayıcı sağlık sigortaları ortopedi ameliyatlarının tüm masraflarını karşılayabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Hastalık Tespiti Sonrası Yaptırılması: Tamamlayıcı sağlık sigortası, ortopedik hastalık tespit edildikten sonra yapılırsa, bu durumun poliçe başlangıcında sigorta şirketine bildirilmesi önemlidir. Geçmiş hastalıkların, tedavilerin ve tanı tetkiklerinin doğru bir şekilde beyan edilmesi gerekmektedir. Sigorta şirketi, bu bilgileri inceleyerek poliçe detaylarını belirleyecektir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Onay Süreci: Tamamlayıcı sağlık sigortası olan hastalar, ortopedi ameliyatı öncesi doktor tarafından gerekli başvuruları yaparlar. Bu süreçte hastanın poliçesi, kimlik bilgileri, beyanı, radyolojik tetkik raporları ve epikrizi sigorta onay bölümü tarafından incelenir ve sigorta şirketine gönderilir. Sigorta şirketi, poliçe detaylarına ve ön onay şartlarına bağlı olarak ameliyat için ön onay verebilir. Bu ön onay alındıktan sonra ameliyat gerçekleştirilir ve ilgili dokümanlar tamamlayıcı sağlık sigortasına gönderilir. Sigorta şirketi, rakamsal ve fiyat onayı verdikten sonra süreç tamamlanmış olur.

Bu bilgiler ışığında, özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili detayları doğru bir şekilde anlamak ve bu bilgileri poliçe detaylarına göre değerlendirmek önemlidir. Hasta ve sigorta şirketi arasında imzalanan poliçe ve anlaşma detaylarına dikkat edilmesi, sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmak adına kritik bir rol oynamaktadır.Paylaş:    

Hastalığınızı Arayın

Hastalar İçin Bilgilendirme

Galeriden

  • Lomber Dar Kanal, Vidalı Bel Ameliyatı Örnek Doç. Dr. Hanifi Üçpunar, Bursa Spinal stenoz, omurilik kanalının daralarak omuriliğe ve sinir köklerine baskı yapmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Bu, ağrı, uyuşma, karıncalanma, halsizlik ve hatta mesane veya bağırsak kontrolünün kaybı gibi bir dizi semptoma neden olabilir. Bazı durumlarda, sinirler üzerindeki baskıyı azaltmak
  • Avrupa Omurga Derneği Tarafından verilen kursların tamamlanması sonrası elde ettiğim diplomam Eurospine Diploma
  • Robotik Omurgada Ameliyatı Robotik Omurgada En Gelişmiş Navigasyon Sistemleri Kullanılmaktadır
  • Skolyoz Skolyoz tedavisinde "Selektif Füzyon" ile hastanın ana kozmetik problemleri olan omuz dengesizliği, kalça seviye farkı ve sırt bölgesindeki çıkıntılar başarılı şekilde tedavi edilebilmektedir.
  • Robotik Omurga Ameliyatı Sunumumdan Robotik omurga cerrahisi veya robot yardımlı omurga cerrahisi, robotik teknolojinin omurga cerrahisi sırasında kullanımı olarak tanımlanabilir.
  • Bel kısmında skolyozu olan hastamın ameliyat öncesi ve sonrası skolyoz filmleri #Skolyoz her zaman üç ana düzlemde (3D) yani önden yanal eğrilik, sagitalde normalden ön veya arka (çoğunlukla lordotik) yöne sapma ve yatay düzlemde (çok karakteristik olarak) vertebral eksenel rotasyon içeren karmaşık bir deformitedir.  Scoliosis is a multifactorial three-dimensional (3D) spinal